VAHVAA METALLIOSAAMISTA POHJOISESTA

PJ-Metalli oy ab:n toiminta koostuu teräsrakenteiden ja painelaitteiden valmistuksesta, hitsaus-, kunnossapito- ja levytyöistä sekä pintakäsittelystä. Yrityksen merkittävin asiakasryhmä muodostuu Pohjois-Suomen ja –Ruotsin suurteollisuudesta. Asiakastyytyväisyys ja 100% toimitusvarmuus on toiminnan perustana jo vuodesta 1993.

Vuonna 1993 Pekka Törmän ja Jukka Mujusen perustaman PJ-Metallin kehittäminen on ollu suunnitelmallista. Ammattitaitoiseen henkilökuntaan satsaamalla ja jatkuvan kouluttautumisen kautta on voitu kasvattaa osaamista ja saada entistä haastavampia työtehtäviä metallialalla. Työntekijöiden uskollisuus työpaikalle ja hyvä työilmapiiri ovat menestymisen avaintekijöitä. Työhyvinvointiin panostetaan lisäksi yrityksen tarjoamilla eri liikunnanharrastamismahdollisuuksilla. Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan tarjoamalla kuntosali, uimahalli, ja hammashoito työnantajan kustannuksella.

Toimintajärjestelmämme täyttää standardien ISO 9001:2015 ja ISO 45001:2018 vaatimukset. Toimintajärjestelmän myötä varmistamme tasokkaan laatu- ja turvallisuusasioiden johtamisen, yhtenäisten menettelyjen jalkauttamisen henkilöstölle sekä turvallisesti toteutetun laadukkaan lopputuloksen asiakkaalle.

Outokumpu palkitsi palveluntoimittajista PJ-Metallin erinomaisesta turvallisuuskehityksestä, joka on Outokummun mukaan näkynyt kentällä jokaisen PJ-Metallin työntekijän toiminnassa.

Sertifikaatit

Moduuli G

Teollisuusputkistojen ja säiliöiden valmistus sekä korjaus- ja  muutostyöt sertifioitu A2 JA G-moduulin mukaisesti

Kiwa Inspecta

Rakenteeliset hitsatut teräskokoonpanot ja tuotejärjestelmät

Sertifikaatti kantavien metallirakenteiden CE-merkintä en 1090-1 -standardin mukaan toteutus luokalla 1, 2 ja 3

Kiwa Inspecta

Suunnittelusta tuotantoon ja asennukseen

Suunnittelu

Suunnitteluprosessin aikana asiakas otetaan mukaan. Palaute on  onnistumisen kannalta tärkeää.

TUOTANTO

Onnistuneen prosessin tuloksena syntyy laadukas asiakkaan toivomusten mukaisesti suunniteltu ja valmistettu metallituote.

ASENNUS

PJ-Metallilla on laaja kokemus vaativista teräsrakenteiden ja painelaitteiden asentamisesta Pohjois-Suomen ja –Ruotsin suurteollisuudessa.