STARKT METALLKUNNANDE FRÅN NORR

PJ Metalli Oy:s verksamhet består av tillverkning av stålkonstruktioner och tryckbärande anordningar, svetsnings-, underhålls- och plåtarbete samt ytbehandling. Företagets viktigaste kundgrupp är storindustrin i norra Finland och Sverige. Sedan 1993 är grunden för verksamheten kundnöjdhet och leveranssäkerhet på hundra procent.

PJ-Metalli grundades 1993 av Pekka Törmä och Jukka Mujunen och utvecklingen har varit systematisk. Genom att satsa på kompetent personal och kontinuerlig utbildning har det varit möjligt att öka kunnandet och få ännu mer utmanande jobb inom metallindustrin. Arbetstagarnas lojalitet mot arbetsplatsen och en god arbetsmiljö är nyckeln till framgång. Dessutom satsar man på arbetshälsan genom att erbjuda olika idrottsmöjligheter. På arbetsgivarens bekostnad har de anställda tillgång till gym, simhall och tandvård.

Vårt operativsystem uppfyller kraven i standarderna ISO 9001:2015 och ISO 45001:2018. Genom operativsystemet säkerställer vi en högklassig ledning av kvalitets- och säkerhetsärenden, enhetliga rutiner för personalen samt säkert producerade, högklassiga resultat för kunden. Outokumpu belönade av dess tjänsteleverantörer PJ-Metalli för utmärkt säkerhetsutveckling som enligt Outokumpu har varit synlig på fältet i alla PJ Metalli-anställdas verksamhet.

Sertifikater

Module G

Vår tillverkningsprocess är certifierad enligt modulerna A2 och G.

Kiwa Inspecta

Svetsade stålkonstruktioner och produktsystem

Certifiering och CE-märkning av bärande konstruktioner i stål och aluminium enligt EN 1090-1 för utförandeklasser 1, 2 och 3

Kiwa Inspecta

Från konstruktion till produktion och montering

KONSTRUKTION

Under konstruktionsprocessen är kunden med. Respons är viktig för att lyckas.

PRODUKTION

En framgångsrik process resulterar i en högklassig metallprodukt som är konstruerad och tillverkad enligt kundens önskemål.

MONTERING

PJ-Metalli har en lång erfarenhet av krävande montering av stålkonstruktioner och tryckbärande anordningar i storindustrin i norra Finland och Sverige.