Metallprodukter och stålkonstruktioner planering, projektering, tillverkning och installation enligt kundbehov och skräddarsydda lösningar

Vi uppföljer kontinuerligt trygghet, säkerhet och ev olyckhändelser genom våra ”kvartkontroller”

Detta kontrollarbete består bl a åtgärder för arbetstrivsel, renhållning i vår produktions och andra lokaler och personalutrymmen samt ordning och reda i hela företaget. Vi strävar aktivt efter att minimera arbetsskador och –olyckor samt undviker farliga arbetsmoment som kan riskera trygghet på vår arbetsplats. Vi belönar alla hos oss som jobbar mot ännu högre trygghet, säkerhet och arbetstrivsel inom PJ-Metalli!