TERÄSRAKENTEIDEN VALMISTUS JA ASENNUS, HITSAUS-, KUNNOSSAPITO- JA LEVYTYÖT SEKÄ PINTÄKÄSITTELY

Vahvaa metalliosaamista pohjoisesta

 

PJ-Metalli oy ab:n toiminta koostuu teräsrakenteiden ja painelaitteiden valmistuksesta, hitsaus-, kunnossapito- ja levytyöistä sekä pintakäsittelystä. yrityksen merkittävin asiakasryhmä muodostuu Pohjois-Suomen ja –Ruotsin suurteollisuudesta. Asiakastyytyväisyys ja 100% toimitusvarmuus on toiminnan perustana jo vuodesta 1993.

 

 

 

Suunnittelusta valmistukseen ja asennukseen

 

PJ-Metalli on toimittanut kaivosteollisuuden eri kohteisiin viime vuosina kymmeniä erilaisia sähkötiloja. Ne ovat kaikki omaa suunnittelua asiakkaan vaatimukset huomioiden.

Suunnitteluprosessin aikana asiakas otetaan mukaan. Palaute on onnistumisen kannalta tärkeää.

 

 

 

Putkistojen ja säiliöiden hitsaus-,
kunnossapito-, valmistus- ja asennuspalvelu

 

Toiminta koostuu teollisuusputkistojen  ja -säiliöiden valmistus ja asennus painelaitedirektiivi PED 97/23/EY mukaan.