Metallprodukter och stålkonstruktioner planering, projektering, tillverkning och installation enligt kundbehov och skräddarsydda lösningar

Aktuellt

Vi satsar hårt på vår personal – Vår personal kan

PJ-METALLI OY grundades år 1993 av Pekka Törma och Jukka Mujunen. Sedan starten har vi medvetet satsat på vidareutveckling och kompetens av vår personal. Våra […]

Vi uppföljer kontinuerligt trygghet, säkerhet och ev olyckhändelser genom våra ”kvartkontroller”

Detta kontrollarbete består bl a åtgärder för arbetstrivsel, renhållning i vår produktions och andra lokaler och personalutrymmen samt ordning och reda i hela företaget. Vi […]

Säkerhet går alltid först

PJ-Metalli har aktivt bearbetat, genomfört och uppföjlt kvalitetssystem enligt ISO 9001: 2008 samt OHSAS 18001:2007. Verksamheten baserar sig på kvalitetssystem som garanterar hög och jämn […]

PJ-Metalli förbättrar kontinuerligt sina prosesser

PJ-Metalli förbättrar kontinuerligt sina prosesser samt ökar personalens kännedom av kvalitets- och säkerhetssystem i företaget.